Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 11 29
Paskelbta: 2020-11-28 09:43:54

 

 

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 11 29

Brangūs tikintieji, šis sekmadienis - Pirmas advento sekmadienis – Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.  Tikintieji šiuo ADVENTO laikotarpiu raginami daugiau skirti laiko maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui.

Primename, kad Rarotų šv. Mišios Advento sekmadieniais bus 8.00 val., o Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šias šv. Mišias –  7.30 val.

Kalėdaičius (Plotkeles) galite įsigyti prie išėjimo iš bazilikos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias ir po jų. Kviečiame naudotis šia galimybe jau dabar, taip pat parnešti Kalėdaičius kaimynams ar artimiesiems, kad išvengtume spūsčių paskutinėmis Advento dienomis.

Mūsų bazilikoje tęsiasi  ir tradicinė „Caritas“ Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame iki pat šv. Kalėdų aktyviai dalyvauti akcijoje, aukoti „Caritas“ vykdomoms artimo meilės tarnystėms ir gauti dovanų žvakelę, simbolizuojančią vienybę su vargstančiaisiais ir viltį, kurios esame taip reikalingi šiuo pandemijos laikotarpiu. Aukų dėžutes ir žvakeles rasite Kalėdaičių dalinimo vietose prie išėjimo iš bazilikos.

Primename, kad Gruodžio 4 d. pirmas mėnesio penktadienis - 10.00 melsimės į Švč. Jėzaus Širdį už geradarius ir aukotojus; gruodžio 5 d. pirmas mėnesio šeštadienis 10.00 melsimės į Švč. Mergelę Mariją už geradarius ir aukotojus.

Visuotinė Bažnyčia šios savaitės pirmadienį, lapkričio 30 d. mini Šv. Andriejų, apaštalą; ketvirtadienį, gruodžio 3 d. Šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą – kurį 1929 m. pop. Pijus XI drauge su šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese paskyrė misijų pagonių kraštuose globėju.

Švento Tėvo intencija gruodžio mėnesiui, kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų  stiprinamas Dievo žodžiu ir maldos gyvenimu.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn