Į pirmą puslapį

Valančiukai

ValančiukaiValančiukai – jaunoji vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio dalis, vienijanti 6–16 m. vaikus ir jaunimą. Parapijoje yra 70 valančiukų.

Valančiukų sąjūdis yra krikščioniškas ir demokratiškas judėjimas, kurio pagrindinis tikslas – dora, blaivi, demokratiška vaikų ir jaunimo bendruomenė be alkoholio, narkotikų, rūkymo ir kitų kvaišalų. Alkoholio, svaigalų prevencija vykdoma per užimtumą, kultūrinius renginius, ekskursijas, sportinę, pažintinę veiklą.

Visos savivaldybės valančiukų ir kartu Šv. Arkangelo Mykolo parapijos valančiukų kuratorė kuratorė – Regina Jadeikaitė, dirbanti mokytoja Marijampolės pradinėje mokykloje.

Kartą per metus (rugsėjo–spalio mėn.) rengiamas žygis į Lūginę. Valančiukai žygiuoja su plakatais, su šūkiais, skanduoja. Kasmetinio žygio į Lūginę metu prie jų prisideda ir ne valančiukai.

ValančiukaiTradicija tapo Valančiaus kūrinių skaitymai, konkursai, kelionės į Valančiaus tėviškę Nasrėnus. Kuriama kalėdinė pasaka, rengiamos prakartėlės, kalėdinių piešinių parodos, adventinės vakaronės, pažintinės išvykos „Šviesuolių keliais“. Vasario mėnesį minimos vysk. Motiejaus Valančiaus gimimo metinės, kurių metu priimami nauji nariai. Reguliariai rengiami visos vyskupijos valančiukų sąskrydžiai, kurių metu taip pat duodama naujų narių įstojimo priesaika. Valančiukai dalyvauja bažnytiniuose renginiuose, adoruoja.

Pagrindiniai užsiėmimai vyksta atskirose grupėse, kiekvienos grupės vadovas taip pat veda renginius.

Valančiuku gali tapti 6–16 metų vaikai ir jaunuoliai. Nuo 6 metų priimama į paruošiamuosius valančiukus, tikraisiais valančiukais tampama nuo 10 metų.

Naujus narius prisijungti prie valančiukų traukia užkrečiantis draugų pavyzdys, kurie nuolat pasakoja, kaip smagu būti valančiuku, bendra smagi veikla. Dažniausiai valančiukais tampa jau ir taip nerūkantys, negeriantys jaunuoliai.

Jei nori tapti valančiuku, kreipkis į „Blaivybės sąjūdį“ adresu Bažnyčios g. 42, Marijampolė, skambink telefonu 56892, 861845307, rašyk el. paštu blaivyste@super.lt .

aukštyn