Į pirmą puslapį

Skautai

SŪDUVOS TUNTAS – 2003-2008 įkurtas vasario 14 d.

Vadovė - tuntininkė - skautininkė Audronė Levickienė

Kontaktai: tel. 868257553, el. paštas : A.levickiene@gmail.com

Tuntą sudaro :

1. Marijampolėje -
Pal. J.Matulaičio draugovė - vadovė A. Levickienė
Šv. Kazimiero draugovė - vadovė A. Balkauskienė
R. Stankevičiaus draugovė - vadovė J. Stanelytė
„Ryto“ vid. m-klos draugovė - vadovė O. Milerytė

2. Kazlų Rūdoje-
Šv. Jurgio draugovė - vadovė Janina Lebskienė
Kazio Griniaus draugovė - vadovė Vita Gudynienė

3. Kalvarijoje-
J. Balkaus draugovė- vadovas - Robertas Degutis
4.Valavičių pagr. m-klos draugovė Yra apie 150 aktyvių skautų ir tiek pat skautaujančių epizodiškai.

2008-ųjų metų veikla ir pasiekimai:

Sukurta veikianti veiklos sistema - ciklas renginių, vienijančių visus skautus.

Tradicinės stovyklos -
1. Rudeninė stovykla „Nebūk grybas“ Kazlų Rūdoje, kur skautus jau daug metų maloniai priima Kazio Griniaus draugovė.
2. Betliejaus Taikos ugnies akcija - jau 7 metai Marijampolėje. Šią dieną pasikviečia pas save į svečius Marijampolės krikščioniškojo jaunimo organizacijas.
3. Žiemos stovyklos Valavičiuose “Šiltoji žiemos stovykla“ ir „Vyšniauskai“ .
4. Pirmą kartą Marijampolėje buvo organizuoti skautų lyderių kursai.
5. Šauniai pažymėjo Roberto Baden - Powellio gimtadienį – susirinko miesto draugovių atstovai. Skautišką įžodį šią dieną davė būrys kandidatų į skautus.
6. Pavasarinė stovykla patyrusiems skautams Višakio Rūdoje „Žalios vyšnios “ ir „Lokių mokykla“ Igliškėliuose.
7. Kazlų Rūdos skautai kartas nuo karto organizuoja super stovyklas - šiais metais tai buvo “Partizanų takais“.

Vasarinių skautiškų stovyklų sezoną atidaro „Draugystė - 2008“ Jurgežeriuose.

Patyrusių skautų žygis aplink Dusios ežerą Birželio 25 - 27 dienomis.

Bendromis sūduviečių pastangomis leidžiamas laikraštis „ Skautų kraštas“.

Liepos mėnesį Jūrėje vyks Tautinė LS stovykla „Legenda tęsiasi“.

Taip pat skautai jungiasi į kitus projektus - aktyviai skautai dalyvauja ir visuomeniniame miesto gyvenime - Marijampolės Jaunimo reikalų Tarybos apskrito stalo veikloje, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis.

R.Stankevičiaus vidurinėje mokykloje skautai vedė skautoramas mokyklos moksleiviams - potencialiems skautams. Dalyvauja krašto ir Respublikos skautiškuose renginiuose: Lietuvos skautijos pavasario sueiga, skirta Lietuvos skautų judėjimo 100-mečiui pažymėti Alytuje.

Didelė palaikymo grupė buvo nuvykusi į Kaune vykusio skautiškos dainos konkurso finalinį etapą.
Vilkaviškyje vyko sueiga patyrusiems skautams “Be vinies kuriami stebuklai“, kurios metu patyrę skautai mokėsi ir tobulino skautiškos pionierijos gudrybių.

Rudens Marijampolės krašto sueiga Išlauže ir Birštone.

Patyrę skautai vyko į respublikines ir tarptautines skautiškas stovyklas, sueigas, akcijas, dalyvauja mokymuose ir seminaruose.

Už kiekvieno renginio slypi didelis pasiruošiamasis darbas - idėjos, kūryba, emocijos, programa. Juk sueigose ir stovyklose didžiausią darbą atlieka patys vaikai. Ypatingai daug dirba patyrę skautai, pateisindami savo skautišką patyrimą, rodydami pavyzdį jaunesniesiems. Kiekvienas skautukas gali čia surasti savo vietą, kiekvienas gali užsiimti tuo, kas jam labiausiai patinka. O svarbiausia, vaikai čia nuoširdžiai bendrauja, apsikabina, nesidrovi pasakyti vienas kitam gerą žodį.

Norintys įsitraukti į skautišką veiklą kviečiami kreiptis į vadovę Audronę Levickienę tel. 868257553 

aukštyn