Į pirmą puslapį

Jaunimo choras

Choras susibūrė prieš keturis metus. Chorui vadovauja bazilikos vargonininkė Alma Sakalauskienė, smuiku pritaria jos dukra Evelina Sakalauskaitė.

Choro nariai – iš įvairių Marijampolės mokyklų, choristų amžius – nuo 12 metų.

Choras gieda penktadienio vakaro šv Mišiose ir sekmadienio vakaro šv. Mišiose, dalyvauja daugelyje už bazilikos ribų vykstančių renginių. 2008 m. buvo pakviestas į tarptautinį festivalį „Džiūgaukim aleliuja“, jau keletą metų iš eilės dalyvauja festivalyje „Giedu ir dainuoju Dievui ir tėvynei“.

Choro nariai organizuoja stovyklas, sporto turnyrus, daug bendrauja, švenčia kolektyvo narių gimtadienius. Repeticijos vyksta du kartus per savaitę: prieš penktadienio ir sekmadienio vakaro šv. Mišias.

Marijampolės jaunuoliai kviečiami prisijungti prie gražios ir prasmingos jaunimo choro veiklos. Čia bus galima atrasti atgaivą savo sielai, ramybę, pajusti muzikos teikiamą poveikį, praturtinti save naujais pojūčiais.

Norintys prisijungti prie bazilikos jaunimo choro kviečiami ateiti į penktadienio arba sekmadienio vakaro šv. Mišias arba skambinti choro vadovei Almai Sakalauskienei tel. 8 610 05120, 8 699 16124.

aukštyn