Į pirmą puslapį

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIC
minėjimas ir atlaidai
MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
  2019 m. liepos 7—14 d.

„Krikščioniškos teisybės ir meilės keliu beeinant...“ (Pal. J. Matulaitis)

Programa JPG || Plakatas PDF 3,6 MB

P R O G R A M A

Liepos 7 d., sekmadienis
PADĖKOS DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldžiame jo paskelbimo šventuoju

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 8 d., pirmadienis
VISUOMENĖS GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 9—12 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 8 d.


Liepos 9 d., antradienis
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius

Liepos 10 d., trečiadienis
ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJŲ DIENA

Meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus

Liepos 11 d., ketvirtadienis
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 12 d., penktadienis
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius

Kenčiantiems nuo priklausomybių ir jų šeimų nariams
18.00 val. - šv. Mišios už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimos narius
19.00 val. - išgydymo pamaldos

Liepos 13 d., šeštadienis
ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės visas šeimas, o ypač už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Iškilmių vigilija:

20.00 val. – šv. Mišios Bazilikos pal. J. Matulaičio koplyčioje
21.00 val. – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda
22.00 val. – Žiburių procesija

Liepos 14 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA

Meldžiamės už piligrimus iš Lietuvos ir užsienio

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
14.00 val. – koncertas Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

SEKMADIENIAIS ryto šv. Mišios Bazilikoje: liepos 7 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val., liepos 14 d. – 8.00 ir 9.30 val.

VISOMIS ATLAIDŲ DIENOMIS vakaro šv. Mišios Bazilikoje kasdien 18.00 val.

VISOMIS ATLAIDŲ DIENOMIS kviečiame apsilankyti

Koplyčia Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkams atvira nuo 10.00 iki 18.00 val.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia 10.00 iki 17.00 val.

aukštyn