Į pirmą puslapį

Giesmės

IŠGIRSK MŪSŲ GIESMĘ!
Žodžiai Lacrimos. Giesmė sukurta pasitinkant arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju šventę 1987 m. birželio mėnesį

Palaimintas Jurgi, garbe apsisupęs,
Pažvelk į Tėvynę iš aukšto dangaus!
Palaimink pakrantes gimtosios Šešupės,
Uždek meile širdį kiekvieno žmogaus!

Dėl Dievo, Bažnyčios, brangiosios Tėvynės
Aukojai gyvybę ir patį save.
Giedrumo, kantrybės, aukos kasdieninės
Spindėjai šviesa – palaiminga, žavia.

Mokėjai dėl Kristaus mylėti, atleisti
Ir blogį įveikti didžiu gerumu...
Padėjai Tu sielų žiedams išsiskleisti,
Kad siektų kilnumo, tyrų aukštumų.

Palaimintas džiūgauk, Mariją mylėjęs,
Kilnus Arkivyskupe, Josios sūnau!
Būk šiandien Marijos vaikų Užtarėjas,
Kurie per Ją Jėzui džiaugsmingai tarnaus!

Dabar – Tavo meilė kaip tekanti upė
Tegu išsilieja ant žemės gimtos!
Šnarės Tavo vardą sraunioji Šešupė,
Visur jį lietuvai per amžius kartos...

Išgirsk mūsų giesmę, iš meilės nupintą,
Palaimintas Jurgi, sūnau Lietuvos!
Tegu mūsų žemė, Tiesos atgaivinta,
Tau užtariant gerąją kovą kovos!

PALAIMINTAJAM ARKIVYSKUPUI
Muzika L. Kisieliausko

Palaimintas Jurgi, Bažnyčios vadove,
Kilnus arkivyskupe mūsų šalies,
Palaiminki žmones savosios Tėvynės,
Globa Visagalio tegul juos lydės.

Dėl Kristaus Bažnyčios gerovės, vienybės
Aukojai gyvybę ir patį save,
Šventumo, kantrybės, aukos kasdieninės
Spindėjai visiems Tu šviesa nuostabia.

Mokėjai dėl Kristaus kentėti, atleisti,
O blogį įveikti didžiu gerumu,
Padėjai Tu sielų žiedams išsiskleisti,
Kad siektų kilnumo, tyrų aukštumų.

Dabar Tavo meilė kaip tekanti upė
Tegul išsilieja ant žemės gimtos,
Šnarės Tavo vardą sraunioji Šešupė,
Visur jį Lietuviai maldoj pakartos.


O TARNE...
Muzika K. Senkaus

O tarne Danguj Visagalio,
Ir mūsų tautieti brangus!
Pažvelki į Nemuno šalį,
Į savo bėgiotus takus.

Nerimstančią širdį Kūrėjas
Tau davė šios žemės kely,
Tiek daug Tu mylėjęs, kentėjęs,
Ir šiandien padėt mums gali.

Nuneški Tu Jėzui šią maldą,
Papuošęs savąja širdim,
Kaip padėką, prašymą, raudą,
Tikėjimą Meilės ugnim.

O tarne Danguj Visagalio,
Ir mūsų tautieti brangus,
Globoki šiandieną mūs šalį,
Palaimink ir melski už mus.

aukštyn

ŠV. MIŠIOS

VII - 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00 val.
I-V - 7.30, 10.00, 18.00 val.
VI - 7.30, 9.00, 10.00, 18.00 val.

Kiekvieną mėnesį 12 d.
12 val. į pal. Jurgį Matulaitį

VISOS PAMALDOS ▹


Pal. Jurgio Matulaičio muziejus

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Palaimintojo koplyčia Lūginėje

Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios puslapiai