Į pirmą puslapį

LIETUVOS VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO
IR
PALAIMINTOJO J. MATULAIČIO VYSKUPYSTĖS 100-METIS

2018 m. liepos 8—15 d.

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIC
minėjimas ir atlaidai
MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
 

Plakatas JPG

P R O G R A M A

Liepos 8 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ PATIRTAS MALONES IR ŠEIMŲ DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldžiamės už šeimas

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 9 d., pirmadienis
SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ DIENA

Meldžiamės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 10—13 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 9d.


Liepos 10 d., antradienis
VISUOMENĖS GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir visų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

Liepos 11 d., trečiadienis
ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJŲ DIENA

Meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus

Liepos 12 d., ketvirtadienis
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 13 d., penktadienis
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius

Kenčiantiems nuo priklausomybių ir jų šeimų nariams
18.00 val. - šv. Mišios už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimos narius
19.00 val. - išgydymo pamaldos

Liepos 14 d., šeštadienis
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Iškilmių vigilija:

20.00 val. – šv. Mišios Bazilikos pal. J. Matulaičio koplyčioje
21.00 val. – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda
22.00 val. – Žiburių procesija

Liepos 15 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA – LIETUVOS JUBILIEJUS

Meldžiame pal. Jurgio Matulaičio užtarimo tėvynei Lietuvai

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
14.00 val. – koncertas Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

SEKMADIENIAIS ryto šv. Mišios Bazilikoje: liepos 8 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val., liepos 15 d. – 8.00 ir 9.30 val.

VISOMIS ATLAIDŲ DIENOMIS vakaro šv. Mišios Bazilikoje kasdien 18.00 val.

VISOMIS ATLAIDŲ DIENOMIS kviečiame apsilankyti

Koplyčia Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkams atvira nuo 10.00 iki 18.00 val.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia 10.00 iki 17.00 val.

aukštyn