Į pirmą puslapį

Dvasininkai ir tarnautojai

Kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MICKlebonas kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC
1974 01 24*2004 06 05*2006 03 20
M. tel. (606) 1 34 48
El. p.

 

  

 

 

Vyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MICVyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MIC
1926 08 30*1949 09 25*1989 03 18*2002 02 10
Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel. (343) 5 14 27

 

 

 

 

Vikaras kun. Jonas MALINAUSKAS MIC
1928 11 30*1974 04 09*1997 08 25

Vikaras kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC
1948 04 24*1980 06 01*2003 09 08

Rezidentas kan. doc. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS

1960 09 10*1989 05 28*2005 06 10
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas, Marijampolės kolegijos kapelionas,
laikinosios Mokolų (Marijampolė) koplyčios rektorius
Lauko g. 5, Šunskai, LT-69360 Marijampolės sav., m. tel. (686) 9 26 40

Br. Darius Stupelis MIC
 

aukštyn