Į pirmą puslapį

Bibliografija

S. Ylos knygos viršelis.

  1. Stasys Yla. Jurgis Matulaitis. Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, 2007.
  2. Jurgis Matulaitis. Užrašai. Vilnius: Aidai, 1998.
aukštyn

ŠV. MIŠIOS

VII - 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00 val.
I-V - 7.30, 10.00, 18.00 val.
VI - 7.30, 9.00, 10.00, 18.00 val.

Kiekvieną mėnesį 12 d.
12 val. į pal. Jurgį Matulaitį

VISOS PAMALDOS ▹


Pal. Jurgio Matulaičio muziejus

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Palaimintojo koplyčia Lūginėje

Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios puslapiai