Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. balandžio 15 d.
Paskelbta: 2018-04-16 08:46:02

 

1. Šiandien 17 val. Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ organizatoriai kviečia į sakralinės muzikos koncertą. Giedos Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

2. Taip pat šiandien 18 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į filmą " Tyli aistra". Tai filmas apie amerikiečių poetę Emily Dickinson, gyvenusią XIX a., parašiusią virš 5000 eilėraščių, iš kurių jai gyvai esant buvo publikuoti tik 7.

3. Ateinantį šeštadienį 16 val. Šv. Mišios, kurių metu prie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos kviečiami pasimelsti ne tik pranciškonai pasauliečiai, bet ir visi tikintieji. Šv. Mišias aukos kunigas br. Piotr Strocen OFM conv.

4. Prie šios ikonos kviečiame pasimelsti ir ateinantį sekmadienį po Sumos Šv. Mišių ( ypač prašant malonės ir užtarimo ligoniams).
5. Artėja Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už mamas galėsite užsisakyti kitą sekmadienį pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn