Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. gruodžio 25 d.
Paskelbta: 2010-12-26 21:05:50

 

1. Nuoširdžiai visus sveikiname Kristaus Gimimo, Kalėdų proga. Po kasmetinių Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo pagarbų minėjimą. Dėkojame jums, brangūs parapijiečiai, už jūsų maldą, gerumą ir visokeriopą pagalbą. Viešpaties palaima telydi jūsų gyvenimus ir darbus.

2. Rytoj, gruodžio 26 d., paskutinį metų sekmadienį, minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą.

3. Visus norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į padėkos šv. Mišias. Gruodžio 31 d. papildomos vakarinės pamaldos bus 23.00 val. Po pamaldų rinksimės parapijos salėje agapei ir pabendravimui.

4. 2011 m. sausio 9 d., sekmadienį, Prienuose vyks tradicinė kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė. Joje dalyvauti kviečiamos tikinčios šeimos, ypač jaunos, su savo atžalomis. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

5. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys: kviečiamas kunigas į namus, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių namams ar butui. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Labai pagirtina, kai pasirūpiname ir savo artimaisiais ar kaimynais, ypač neįgaliaisiais, kurie patys į bažnyčią ateiti negali. Būtume dėkingi visiems, kurie geranoriškai surašytų priimančius kunigą daugiabučių ar kaimų gyventojus.

 

  

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn