Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė (sveikinimas)
Paskelbta: 2010-12-09 21:51:13

 

 

 

“TESKAMBA ŠVENTA GIESMĖ
MERGELEI SKAISČIAUSIAI,
VISADA TEBUS GARBĖ
MOTINAI KILNIAUSIAI...!”

 

Mieli Broliai Kristuje,

Nuoširdžiai sveikiname Jus visus Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo šventėje –
Jūsų Vienuolijos šventėje!

Maldos vienybėje, ses. Judita ir ses. Laimutė


Lemont,
2010 m. gruodžio 8 d.
 

aukštyn