Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. spalio 24 d.
Paskelbta: 2010-10-25 19:09:15

 

1. Mūsų bažnyčioje tęsiasi festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Šiandien 16.30 val. vargonuos svečias iš Vengrijos Szabolcs Szamosi. Kviečiame pasiklausyti.

2. Ateinantį ketvirtadienį, spalio 28 d., minimi šv. Simonas ir šv. Judas (Tadas), apaštalai.

3. Artėja Visų šventųjų privalomos iškilmės lapkričio 1 d. ir Mirusiųjų paminėjimo diena lapkričio 2 d. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., pirmadienį, 17.00 val., valandą anksčiau prieš vakarines šv. Mišias. Prašome atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

4. Lapkričio 2 d., pirmadienį, po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje.

5. Taip pat lapkričio 2 d. per Vėlines 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

6. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, lapkričio 2 d., kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

7. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias, 17.00 val., jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

8. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn