Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugpjūčio 23 d.
Paskelbta: 2010-08-21 17:42:03

 

1. Rytoj, pirmadienį, rugpjūčio 23 d., Juodojo kaspino diena. Prisimindami J. Ribentropo – V. Molotovo aktą, atėmusį Baltijos šalių nepriklausomybę, melsimės už mūsų Tėvynę, lietuvius, esančius tiek šalyje, tiek išvykusius į kitus kraštus. Šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val. Kviečiame dalyvauti senjorus, tremtinius, politinius kalinius, šaulius, kitų patriotiškai nusiteikusių organizacijų narius bei visus tikinčiuosius. Po šv. Mišių apie 18.45 val. nuo mūsų bazilikos prasidės eisena į Ramybės parką, kur įvyks minėjimas.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės:
• antradienį – šv. Baltramiejų apaštalą;
• ketvirtadienį – šv. Kazimierą, lietuvių jaunimo globėją;
• penktadienį – šv. Moniką;
• šeštadienį – šv. Augustiną , vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

3. Artėja naujieji mokslo metai. Rugsėjo 1 d. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už visus mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų laimingi ir prasmingi.

4. Yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Užsisakiusius ar susidomėjusius prašome atsiimti raštinėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn