Į pirmą puslapį

Suaugusiųjų katechezė

Suaugusieji rengiami Krikšto, Atgailos ir Sutvirtinimo sakramentams individualiai.

Atskirai gali būti rengiami vaikai nuo 7 m., dėl ligos ar kitų priežasčių nespėję pasirengti su savo bendraamžių grupe.

Pasirengimas trunka maždaug mėnesį, priklausomai nuo žmogaus jau turimų žinių ir supratimo. Vyksta individualūs susitikimai. Sakramentai teikiami iškart po pasirengimo.

Pasirengimo planas:

  1. Šv. Raštas;
  2. Dievo ir Bažnyčios įsakymai;
  3. Sakramentai (sakramentui, kuriam rengiamasi, skiriama daugiau dėmesio ir laiko);
  4. Šv. Mišios;
  5. Rožinis;
  6. Liudijimai apie malones iš asmeninės s. Donatos Meškauskaitės patirties.

Kreiptis kasdien 10.00–18.00 į s. Donatą Meškauskaitę, Bendoriaus g. 3, Marijampolė, tel. 50278.

aukštyn