Į pirmą puslapį

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo pranciškonų pasauliečių vietinė brolija

Atlaidai 2007 m. Vido Venslovaičio fotografija Vadovė – Nijolė Zita Puodžiūnienė OFS,
tel. 867634804, el. paštas nijole.puodziuniene@gmail.com.

Brolijoje 2008 metais 20 narių. Vienas novicijus, 3 – su laikinaisiais įžadais, 16 – su amžinaisias įžadais.

Renkasi ketvirtą mėnesio sekmadienį po Sumos (apie 13val.), dekanato šeimos centre, Bendoriaus g. 3.

Daugiau informacijos apie pranciškonus pasauliečius interneto svetainėje: www.ofs.lt

Pranciškonai pasauliečiai kaip savarankiška brolija Marijampolėje įsikūrė 2001 m. Įkūrėja – Zita Legotienė OFS.

Prisijungti prie Marijampolės Šv. Ark. Mykolo pasauliečių pranciškonų brolijos kviečiami visi, kuriems brangus šv. Pranciškaus dvasinis palikimas, bei norintys gyventi pagal šv. Pranciškaus mokymą.

aukštyn